Elhunyt Szegő Károly professzor, az Űrkutatási Tudományos Tanács tagja

Publikálva: 2022. január 25.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Szegő Károly tudományos tanácsadó, az MTA Doktora, a Wigner FK professzor emeritusa, az Űrkutatási Tudományos Tanács tagja, 2022. január 22-én, 78 éves korában elhunyt.


Pályáját elméleti részecskefizikusként kezdte, csoportelméleti módszerek
alkalmazásával foglalkozott. Érdeklődése az 1980-as évek elején fordult az űrfizika felé, különösen az üstökösök felszínét, a felszíni folyamatokat, a napszél és az üstökösök kölcsönhatását vizsgálta.


Társ-vezetője volt a Halley-üstökös megismerésére nemzetközi részvétellel indított szovjet VEGA űrmisszió (1986) irányító testületének. E kutatás során az emberiség történetében először készítettek képet egy üstökös magjáról, meghatározták az üstökösmag méretét, forgását, modellezték az üstökös felszíni aktivitását. Az 1980-87 közötti időszakban született tudományos közleményei közül 4 bekerült a "Naprendszer kutatása" témakörben világszerte legmagasabb idézettséggel rendelkező 7 publikáció közé. Eredményeit 1986-ban Állami Díjjal ismerték el.


A későbbiekben vendégkutató volt a NASA Pioneer-Venus Orbiter missziójában, társkutatóként részt vett a Mars kutatására 1988-ban indított Fobosz-2 misszió plazmafizikai kísérleteiben. Jelentős eredményeket ért el a Vénusz tanulmányozásában. Társkutatója volt a NASA által a Szaturnusz bolygó tanulmányozására indított Cassini misszió plazmafizikai kísérleteiben, majd az ESA Rosetta missziójának plazmafizikai kísérletében. E misszió 2014-ben érte a 67P/Churyumov-Gerasimenko üstököst. Az utóbbi években a Merkúr bolygóhoz küldött BepiColombo nevű ESA misszió SERENA plazma-kísérletében vett részt.


Szegő Károly az 1975-ben megalakult MTA KFKI Részecske és Magfizikai Kutatóintézet első igazgatója volt egészen 2002-ig. 2002-2012 között a Magyar Tudományos Akadémia Kutatóintézeti Főosztályának főosztályvezetőjeként szervezte és támogatta az akadémiai kutatóhálózat munkáját.

 

Emlékét megőrizzük!

Forrás: https://wigner.hu/hu/elhunyt-szego-karoly

Menü

Főoldal

Navigáció