ELKH űrkutatással foglalkozó tagintézményei

ELKHAz Eötvös Loránd Kutatási Hálózat több tagintézményében végeznek jelentős űrkutatásokat, hazai és nemzetközi konzorciumok keretében.

 

Atommagkutató Intézet: az ELKH kutatóintézeteként működő debreceni Atommagkutató Intézet (Atomki) az interdiszciplináris megközelítés jegyében az alapításától kezdve nem kizárólag fizikával (mag-, atom-, részecske-, vákuum-, felület-, kvantumfizika) foglalkozik, hanem ahhoz kapcsolódó egyéb tudományokkal, köztük az űrkutatással is (emellett: radiokémia, orvosi képalkotás, vízkutatás, környezet- és örökségtudomány).

 

Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont: az ELKH-hoz tartozó kutatóközpont alapkutatásokat végez csillagászati és asztrofizikai témákban. Kutatói ESA- és NASA-űrmissziókban vesznek részt – például ISO, Rosetta, CoRoT, Herschel, Gaia, CHEOPS, PLATO, ARIEL, Kepler/K2, TESS és JWST –, sokszor munkacsoport-vezetőként. A Kutatóközpontban nagy múltja van a Naprendszer megismerésére irányuló́ kutatásoknak, ilyen például a Földet megközelítő̋ kisbolygók felfedezése, követese és tanulmányozása. Ezenkívül említést érdemelnek a planetológiával, a csillag- és bolygókeletkezéssel, az exobolygókkal, a változócsillagokkal, a nukleáris asztrofizikával, a Nap- és csillagaktivitással, a Tejútrendszer szerkezetével, az extragalaktikus tranziensekkel, az infravörös és rádiócsillagászattal, továbbá az űrfotometriával kapcsolatos kutatások is.

 

Energiatudományi Kutatóközpont: az ELKH keretén belül működő Energiatudományi Kutatóközpont tevékenysége magába foglalja az űrkutatás területét is, különös tekintettel az űrdozimetriára (sugárvédelem), valamint az űridőjárás területére. Az Energiatudományi Kutatóközpontban készült közel száz magyar eszköz, zömében az űrhajósok védelmét szolgáló sugárdózismérő jutott már fel geofizikai rakéták, műholdak, bolygóközi szondák és emberes űrhajók fedélzetén a világűrbe. Az Űrdozimetriai Kutatócsoport elérhetősége az alábbi linken.

 

Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet: az ELKH-hoz tartozó kutatóintézetben 1957 óta vizsgálják és kutatják a Föld körüli térséget és annak folyamatait. Az intézet által működtetett Széchenyi István Geofizikai Obszervatóriumban számos olyan, az országban egyedülálló mérés zajlik, amelyek közvetlenül vagy közvetetten kapcsolódnak az űridőjáráshoz.

 

Természettudományi Kutatóközpont Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézetének Környezeti Adaptáció és Űrkutatási Csoportja (link) az ELKH keretein belül földi űr-analóg környezetekben és a Nemzetközi Űrállomáson végzett kísérletek mellett a mentális egészség távoli monitorozását szolgáló nyelvtechnológiai eszközök fejlesztésével is foglalkozik, és ezek segítségével vizsgálja az izolált és összezárt kiscsoportok pszichológiai állapotait és folyamatait. Az emberes űrutazás ideg-élettani és pszichológiai hatásainak vizsgálatával a jövőbeni küldetések biztonságosabbá tételéhez igyekszik hozzájárulni.

 

Wigner Fizikai Kutatóközpont: az ELKH keretein belül működő kutatóközpont az űrkutatás területén űrfizikával, fedélzeti műszerekhez, rendszerekhez, illetve azok földi ellenőrző̋ berendezéseihez kapcsolódó́ hardver és szoftver fejlesztésével foglalkozik. Feladatai közé tartozik továbbá a számítógépes anyagtudományi háttér biztosítása mikrogravitációs anyagtudományi kísérletekhez. ESA együttműködések keretében elméleti és számítógépes támogatást nyújtanak a mikrogravitációhoz kapcsolódó́ alapkutatási és alkalmazás-orientált anyagfejlesztési projektekhez, melyek tárgya többek között a kristálymagképződési- és növekedési folyamatok fázisszelekcióbeli szerepének, valamint az űr- és repülőgépipar számára fontos TiAl ötvözetekben zajló́ morfológiai átmeneteknek a tisztázása.

Menü

Főoldal

Navigáció