ESA pályázatok

Hogy induljak az ESA pályázatain?


Az Európai Űrügynökség pályázatainak működése a különböző programok esetében eltérő lehet, azoban mindegyik angol nyelven zajlik. Bizonyos pályázatoknál szükséges a magyar ESA-delegáció támogató levelét leadni, bizonyos pályázaton nem is indulhat magyar szereplő, míg vannak olyan felhívások, amelyeket csak a magyar résztvevők számára írnak ki. A pályázatok jelentős részén csak ipari szereplők indulhatnak, de sok esetben egyetemek, illetve kutatóintézetek is megtehetik ezt.

Az alábbiakban egy általános útmutatóval szolgálunk, amely alapján az ESA szinte valamennyi pályázatán elindulhatnak.

 

1. lépés

Döntsük el, szeretnénk-e pályázni. Ez nem teljesen magától értetődő. Ha az intézménynek jól kiépített nemzetközi kapcsolatai vannak, akkor gyakran elegendő a partnerintézményt megkeresni, és jelezni feléjük, hogy szívesen részt vennének egy programban. A nagy integrátorok esetében (pl. Airbus, Thales Alenia Space) külön alkalmazott foglalkozik az újabb kis- és középvállalkozások megismerésével, programjaikba történő bevonásával.

Pályázat nélkül is lehet valaki ESA-beszállító. Ám ahhoz, hogy az új céget megismerje az ESA, egy részletes cégleírást kell készíteni. Ezt elegendő megküldeni az ESA-nak, ugyanakkor lehetőség van a cég személyes bemutatására is pl. online formában. Az Európai Űrügynökségnek a magyar kapcsolatokért felelős munkatársa bármikor kész tárgyalni egy új szereplő lehetséges részvételéről, akinek elérhetőségét a magyar ESA-delegációtól lehet megkérni. Az ESA segíti a céget a projektek közötti eligazodásban és a projektekben való részvétel lehetőségeiről is tájékoztatást nyújt.

 

2. lépés

Az Európai Űrügynökség projektjeiben csak azok vehetnek részt, akik regisztrálják magukat az ESA-Star rendszerben. Az online felületen, jól kereshető formában, megtalálható az ESA valamennyi pályázati kiírása. A portálról tölthetők le a pályázathoz szükséges anyagok. Érdemes a keresést úgy beállítani, hogy a cég profiljába eső tématerületeket mutassa, a magyar pályázó is indulhasson rajta. Az indulásról az ESA Doing Business oldalán talál további részleteket (ld. az ajánlott oldalaknál).

Milyen is egy „átlagos” pályázati kiírás? Más pályázatokkal ellentétben az ESA nem csak magát a felhívást teszi közzé: a szerződéskötés felgyorsítása és az átláthatóság végett pályázat gyanánt már eleve egy mintaszerződést kell kitölteni (template). A pályázat elnyerése esetén ennek részleteiről az ESA és a nyertes pályázó még tárgyalásokat folytat. Az aláírásra ezt követően kerül sor.

 

3. lépés

Mivel az ESA a tagállamok befizetéséből fizeti vagy társfinanszírozza a projektet, ezért sok esetben a magyar delegáció álláspontját is mellékelni kell. A pályázati felhívástól függően, az abban leírtak alapján lehetséges, hogy az ESA mellékletként kéri benyújtani a magyar delegáció támogató levelét (Letter of Support vagy Letter of Endorsement).

Bizonyos, elsősorban űrtávközlési témájú pályázatnál az ESA-nak szüksége van a magyar delegáció felhatalmazására ahhoz, hogy szerződést kössön a nyertessel. Ezért már a pályázat benyújtásakor kérik, hogy mellékletként csatolják ezt a felhatalmazó levelet is (Letter of Authorization).

Végül van olyan is, amikor elegendő tájékoztatni a delegációt a benyújtásról. Sokszor elég ezt igazolni pl. egy delegációtól érkező válaszemaillel. Gyakran azonban egyáltalán nincs szükség semmilyen levélre a delegációtól.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a delegáció nem akadályozza a pályázat sikerét, célunk, hogy minél több magyar projekt megvalósulhasson. Ezért, ha a pályázat adminisztratív szempontból megfelel a kiírásnak, és szakmailag befogadható, a támogató levelet kiállítjuk. Ehhez azonban szükséges, hogy a benyújtási határidő előtt legalább 2 héttel kérjék ki a delegáció támogató levelét!

 

Van ötletem, de nem találok hozzá pályázati felhívást

Sokan fordulnak a magyar ESA delegációhoz azzal, hogy milyen ötletet szeretnének megvalósítani, tudunk-e rá pályázatot ajánlani. A jó hír az, hogy – amennyiben az ESA-Star rendszerben nem talál hasonló témájú kiírást – ekkor is lehetőség van a téma benyújtására. Ebben az esetben nincs szükség sem pénzügyi terv készítésére, sem a legapróbb részleteket feltáró anyag megírására sem.

Kérjük, keresse fel a Discovery weboldalt, ahol tematikus felbontásban megtalálja a szabad ötletek benyújtását lehetővé tevő dokumentumokat.

 

Ajánlott oldalak

Az ESA pályázatain való részvételhez a magyar delegáció javasolja a következő lépések megtételét:

Kérdés esetén kérjük, forduljanak a magyar ESA delegációhoz vagy közvetlenül a delegáció tagjaihoz! A KKM ESA Referatúra központ címe: ROHorNlxJxEyDDU90UcEZFmziZXNhQG1mYS5nb3YuaHU=. A delegáltak felsorolását ezen a linken találják.

Menü

Főoldal

Navigáció