Dokumentumtár

Magyar vonatkozású dokumentumok

 

94/2018. (V.22.) Kormányrendelet a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről, amely szerint a külgazdasági és külügyminiszter a kormány űrkutatásért felelős tagja.

 

143. § A (külgazdasági és külügy)miniszter az űrkutatásért való felelőssége keretében ellátja az űrkutatási tárgyú nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos, továbbá az európai integrációból adódó űrkutatási és űrpolitikai program-előkészítési és harmonizációs feladatokat, felhatalmazás alapján képviseli a Kormányt a nemzetközi szervezetekben, kidolgozza az űrkutatás fő irányait és programjait.

 

 

Az ENSZ releváns dokumentumai:

 

Az ENSZ űrjogi tevékenységéről elsődleges forrás a United Nations Office for Outer Space Affairs (UNOOSA) honlapja:

 

Outer Space Treaty

Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies

1967. évi 41. törvényerejű rendelet a „Szerződés az államok tevékenységét szabályozó elvekről a világűr kutatása és felhasználása terén, beleértve a Holdat és más égitesteket” című, Moszkvában, Londonban és Washingtonban 1967. január 27-én aláírt szerződés kihirdetéséről

 

Rescue Agreement

Agreement on the Rescue of Astronauts, the Return of Astronauts and the Return of Objects Launched into Outer Space

1969. évi 22. törvényerejű rendelet az űrhajósok mentéséről, az űrhajósok hazaküldéséről és a világűrbe felbocsátott objektumok visszaszolgáltatásáról szóló nemzetközi egyezmény kihirdetéséről

 

Liability Convention

Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects

1973. évi 3. törvényerejű rendelet az űrobjektumok által okozott károkért való nemzetközi felelősségről szóló, az Egyesült Nemzetek Szervezete Közgyűlésének XXVI. ülésszakán 1971. november 29-én elfogadott egyezmény kihirdetéséről

 

Registration Convention

Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space

1978. évi 7. törvényerejű rendelet a világűrbe felbocsátott objektumok nyilvántartásba vételéről szóló, az ENSZ Közgyűlésének az 1974. évi november hó 12. napján kelt 3235/XXIX. határozatával elfogadott egyezmény kihirdetéséről

 

Moon Agreement

Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies 

 

 

Az EU releváns dokumentumai:

 

Elsődleges forrás az Európai Bizottság űrtevékenységgel foglalkozó honlapja

Az EU űrstratégiája: Space Strategy for Europe

 

 

Az Európai Űrügynökség (ESA) releváns dokumentumai:

 

Az Európai Űrügynökség jogi tevékenységéről elsődleges forrás az ESA honlapjának jogi kérdésekkel foglalkozó oldala:

Forrás:

 

Az Európai Űrügynökség Alapokmánya

 

ESA Convention and Council Rules of Procedure

 

Az ESA belső jogi szabályzatai (adatvédelem, iparpolitika, szellemi tulajdonjogok, pénzügyi szabályozás, biztonsági eljárásrend)

 

 

Az ESA és Magyarország közötti kapcsolatok fontosabb dokumentumai:

 

ESA közlemény Magyarország csatlakozásának ötödik évfordulója alkalmából (2020)

 

KKM közlemény Magyarország Kormánya és az Európai Űrügynökség között Magyarország csatlakozásáról az Európai Űrügynökséget létrehozó Alapokmányhoz, és az erre vonatkozó szerződési feltételekről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló kormányrendelet hatálybalépéséről (2015)

 

Az ESA közleménye Magyarország ESA csatlakozásáról (2015)

 

2015. évi CLVII. törvény az Európai Űrügynökséget létrehozó Alapokmány magyarországi kihirdetéséről

 

2015. évi CLIX. törvény az Európai Űrügynökséget létrehozó Alapokmány részes államai és az ESA között a minősített információk védelméről és cseréjéről szóló megállapodás kihirdetéséről

 

224/2003. (XII. 13.) Korm. rendelet az Európai Együttműködő Államok Terve (PECS) programban való részvételről szóló Megállapodás kihirdetéséről

 

107/1998. (V. 27.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és az Európai Űrügynökség (ESA) között Magyarországnak az ESA tudományos kísérletek fejlesztését szolgáló (Prodex) programjában való részvételéről megkötött Egyezmény kihirdetéséről

 

93/1997. (VI. 5.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és az Európai Űrügynökség között Velencében, 1991. április 10-én aláírt, a világűr békés célú kutatásában és felhasználásában való együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről

 

Menü

Főoldal

Navigáció