Az űrstratégiát elfogadó kormányhatározat 2021. augusztus 18-án jelent meg a Magyar Közlönyben.

Magyarország az európai nemzetek többségéhez hasonlóan űrstratégiában jelölte ki azokat a sarokpontokat, amelyek rögzítik hazánk lehetőségeit és a jövő fejlesztési irányvonalait az űrkutatás és űrtevékenység területén.

A kormány által közzétett űrstratégia jövőképe, hogy hosszú távon Magyarország aktív szereplője legyen az űrszektor globális értékláncának, és elért pozíciójánál fogva egyes fejlesztési területeken regionális vezető szerepet töltsön be. Vonzó, validált képzési rendszerének köszönhetően innovatív, interdiszciplináris tudással rendelkező szakember-utánpótlással rendelkezzék, amely támogatja a magas innováció tartalmú és hozzáadott értékű termékek előállítását és szolgáltatások nyújtását, továbbá a hazai űrkompetenciák fejlesztését. Több iparágra kiterjedő multiplikátorhatásával és a minőségi, magasan képzett munkaerő foglalkoztatásával az űrszektor járuljon hozzá a magyar gazdaság versenyképességének növeléséhez, ezáltal a társadalom magasabb életminőségéhez, végső soron a közjóhoz.

Fentiek eléréshez a Külgazdasági és Külügyminisztérium által a Kormány elé terjesztett űrstratégia összetett célrendszert jelöl ki, melynek stratégiai céljai az alábbiak:

1. Az űrszektorban rejlő, a nemzetgazdaság egészét érintő innovációt és fenntartható növekedést ösztönző lehetőségek kiaknázása

2. Magyarország nemzetközi szerepének erősítése, kapcsolatainak szélesítése, illetve a koordináció szervezeti kereteinek megteremtése

3. Az űrszektor prosperitásához elengedhetetlen, tudásalapú társadalmi és gazdasági feltételek, és az infrastrukturális háttér fejlesztése

Magyarország Űrstratégiájának célrendszere összhangban van az Európai Űrügynökség (ESA) Agenda 2025 stratégiában foglaltakkal, az EU Űrprogramjának (2021-2027) fő célkitűzéseivel, valamint a Kormány gazdaságfejlesztési céljaival.

Építve a magyar űrkutatás 75 évvel ezelőtti Hold-radar kísérlettől eredeztetett hagyományaira, és kihasználva a hazánk ESA-tagságán alapuló, kedvező nemzetközi feltételrendszert, a szektorért kormányzati illetékességgel bíró Külgazdasági és Külügyminisztérium elkötelezett Magyarország Űrstratégiájának megvalósítása mellett.

Forrás: Magyar Közlöny 2021. évi 155. szám