Design Terminal, mint Közép-Európa vezető innovációs ügynöksége, működteti az Európai Űrügynökség magyarországi Inkubátorházát (ESA BIC Hungary). A „Space Terminal” koncepció keretében nyitott civil űrkompetencia centrum kiépítésén dolgozik, mely az űrszektor iránt érdeklődő startupokat kívánja segíteni korai inkubációs stádiumuk alatt, KKV-kat bevonni technológia transzfer céllal, valamint további célja az űriparról alkotott kép aktualizálása és kiterjesztése a köztudatban. 

 

HUNSPACE: a Magyar Űripari Klaszter egy gazdasági és szakmai szövetség, amely a magyarországi űrorientált szervezeteket fogja össze, képviseli érdekeiket hazai és nemzetközi szinten, és minden erejével támogatja tagjainak piacképességét, szakmai megerősödését. 2007-ben alakult, tagságát több mint harminc vállalkozás, kutatási, oktatási intézmények és más szakmai szervezetek alkotják.


Kozmosz KörA BME Kozmosz Kör a Műegyetem űrtevékenységgel foglalkozó hallgatóinak szakmai közössége: egy szellemi műhely, ahol egyetemisták és középiskolások innovatív projekteken és ismeretterjesztő eseményeken keresztül mélyülhetnek el az űr adta lehetőségekben.

 

Lechner Tudásközpont: a Miniszterelnökség szakmai háttérintézményeként működő Lechner Tudásközpont földmegfigyelési adatokkal, műholdfelvételek elemzésével, műholdas geodéziai kutatásokkal és a nagypontosságú GNSS-alapú helymeghatározást támogató szolgáltatásokkal foglalkozik, elsősorban a közigazgatás-fejlesztés, mezőgazdasági és lakossági felhasználók támogatása céljából.

 

Magyar Asztronautikai Társaság közhasznú egyesület célja a világűrrel kapcsolatos szakmai ismeretek terjesztése – különös tekintettel a fiatalabb korosztályokra – az elért új ismeretek hasznosítása és népszerűsítése, az ilyen irányú oktatás és művelődés elősegítése, valamint az űrtan által összefogott tudományágak közötti együttműködés előmozdítása. A MANT az űrtevékenységgel foglalkozó legrégebbi hazai szakmai és ismeretterjesztő egyesület, a Nemzetközi Asztronautikai Szövetségben képviseli Magyarországot.

 

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Védelmi Ipari és Űrtechnológiai Szekciója a magyar védelmi ipar és az űripar megerősítéséhez az ágazati érdekelteket tömörítő kamarai szakmai fórumként kíván hozzájárulni, amelynek célja a hazai védelmi- és űripari szereplők, közöttük is kiemelten a kkv-k helyzetbe hozása és fejlődésük elősegítése.

 

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) deklarált célja, hogy létrehozza a hazai kutatás-fejlesztés és innováció kormányzati koordinációjának és kiszámítható finanszírozásának stabil intézményi rendszerét, amely végrehajtja a rendelkezésre álló források hatékony és átlátható felhasználását. Az uniós és nemzetközi KFI programokhoz kapcsolódóan felelős az EU Horizont Európa kutatási és innovációs keretprogramjában való magyar részvételt támogató hazai feladatok ellátásáért és azok koordinációjáért, valamint a sikeres hazai pályázást segítő Nemzeti Kapcsolattartói hálózat és a rásegítő pályázati rendszer működtetéséért.

 

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság  Az űrtávközlés az elektronikus hírközlés része, annak szabályozása és felügyelete hazánkban az NMHH feladatkörébe tartozik. Az NMHH az űrtávközléssel kapcsolatos bejelentési,  műholdas frekvencia-engedélyezési és koordinációs, továbbá a műholdas feladó állomásokkal kapcsolatos építési engedélyezési feladatokat látja el. Ennek keretében: nyilvántartásba veszi a műholdas szolgáltatást nyújtó szolgáltatókat, a polgári és nem polgári frekvenciagazdálkodási, ezen belül a frekvenciakijelölési és rádióengedélyezési, a tervezett műholdakkal kapcsolatos nemzetközi koordinációs, a földi feladó állomásokkal kapcsolatos építmények engedélyezési, zavarelhárítási, illetve a szolgáltatások és szolgáltatók felügyeletével kapcsolatos feladatokat lát el.


SpaceBuzz Hungary Oktatástámogató, Klíma- és Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány célja a jövő nemzedékének, a mai gyerekeknek inspirálása az űripar, űrtevékenység, szélesebb körben a természettudományok irányába. A cél elérésének eszköze: élményalapú, speciális, STE(A)M oktatási módszert és VR űrutazást tartalmazó edukációs program. A programban részt vevő gyerekek érdeklődése jelentősen a természettudományi tárgyak irányába fordul, klíma- és környezetvédelmi gondolkodásuk, magatartásuk felelősségteljesebbé válik, együttműködési kreatív és kommunikációs kompetenciáik fejlődnek. 

Űrvilág Űrkutatási Hírportál az űrkutatás, az űrtevékenység és az asztronautika témakörökkel foglalkozó hírek internetes portálja, amely ismeretterjesztő formában számol be arról, hogy mit nyújt az asztronautika itt a Földön. Az Űrvilág hírportál már 2002 óta napi rendszerességgel ad hírt az űrtevékenység újdonságairól, különös hangsúlyt fektetve az alkalmazásokra és a magyar eredményekre.